Welkom bij de Repromodule Omgevingsloket Online: samen naar digitaal werken

De Repromodule Omgevingsloket Online (ROLO) ondersteunt iedere vergunning, melding of ontheffing. De Repromodule Omgevingsloket Online is dé Portal voor de overheidssector met betrekking tot de Wabo en het Omgevingsloket Online. Of het nu bijvoorbeeld gaat om het plotten van de tekeningen van een aanvraag voor een nieuw hotel, het digitaliseren van een asbestinventarisatie-onderzoek of het kopiëren van de constructieve berekeningen voor de aanvraag voor het verbouwen van een
woning, de Repromodule levert iedere order binnen 24 uur af op uw gewenste locatie.

Met de inwerkingtreding van de Wabo wordt ook een landelijk digitaal loket voor vergunningaanvragen ingericht, het Omgevingsloket Online. Dit digitale loket biedt grote kansen om nu echt digitaal te gaan werken en om zo de dienstverlening naar de aanvrager te verbeteren en efficiënter te gaan werken.

Verplicht digitaal?
Als gemeente bent u niet verplicht digitaal te gaan werken als de Wabo in werking treedt. Ieder bevoegd gezag moet wel in staat zijn om een digitale aanvraag te ontvangen. Nadat de aanvraag is ontvangen, kan er nog steeds op de huidige wijze gewerkt worden. Dit betekent echter wel dat je als bevoegd gezag zelf de tekeningen moet printen of plotten. De kosten kunnen hiervoor aardig oplopen. Het aanschaffen van apparatuur, het onderhoud en de afschrijvingen op deze apparaten, een opslag- en werkruimte, een extra bedrijfsadministratie en extra personeel zijn hierbij tenminste een vereiste. Als bevoegd gezag moet u er wel rekening mee houden dat professionele aanvragers naar alle waarschijnlijkheid hun aanvragen per 1 oktober 2010 allemaal digitaal gaan indienen. Het scheelt hen namelijk een hoop werk en kosten.

Grip op de omgevingsvergunning

Door gebruik te maken van de Repro module Omgevingsloket Online behoudt u grip op de planning en de behandelingstermijnen van de inge- diende aanvragen. De Repromodule is hierdoor een belangrijke factor in het controleren van de aanvragen en het vroegtijdig kunnen beslissen op de omgevings- vergunningen.

Indirect zorgt de Repromodule er dus voor dat de kans op een vergunning van rechtswege wordt verkleind. Dit is een zeer belangrijk gegeven; de lasten verlichting van de burger, om de aanvraag volledig digitaal te kunnen indienen, zal op deze manier geen consequenties opleveren voor de behandelings termijn van de aanvraag. Anders gezegd de omgevings-
vergunning zou met behulp van de Repromodule Omgevingsloket Online kunnen zorgen voor een snellere besluitvorming op de vergunning, doordat het printen, plotten, scan- nen, of kopiëren nauwelijks extra tijd vergt van het bevoegd gezag. De Repromodule is uw repro partner voor de fysieke leefomgeving.Actueel

Hoe werkt rolo?

Meer dan een Repromodule

De Repromodule Omgevingsloket Online is meer dan een simpele Repromodule. Met behulp van de module is het namelijk ook mogelijk om al uw adviseurs van de benodigde afdrukken te voorzien. In de Repromodule, kunt u via het print/plot menu heel eenvoudig een adviseur van bijvoorbeeld de regionale brandweer, met twee muisklikken van de benodigde de prints of plots voorzien, geleverd met een begeleidend schrijven en desgewenst een factuur.

De Repromodule zorgt er dus voor dat uw organisatie en uw middelen niet worden belast, hierdoor kunt u zich concentreren op de wetgeving en zorgen wij voor de benodigde prints, plots, scans of kopieën.

Repromodule Omgevingsloket online voor:

 • printen, plotten, scannen, kopiëren zonder investering
 • geen werkruimte of magazijn noodzakelijk
 • speciale print / plot viewer
 • 24 uur online beschikbaar
 • voldoet aan wet- en regelgeving, normen en standaarden
 • landelijk dekkend netwerk
 • geen vertragingen meer door e-mail verkeer
 • haal & breng service
 • papieren versies direct digitaal beschikbaar
 • groot gebruikers gemak
 • online orderstatus volgen
 • voordeliger werken door grote schaalvoordelen
 • dure software overbodig
 • printen of plotten vanuit Omgevingsloket Online
 • geen vertraging in de behandelingstermijn
 • geen last van afschrijvingen
 • zeer gespecificeerde instellingen mogelijk
 • handig afdrukken voor meerdere gebruikers
 • eigen beveiligde omgeving